Bienále portrétu Košice


Vážení rodičia a milí žiaci sme veľmi radi, že z celkového počtu zaslaných výtvarných prác 610ks, sme boli veľmi úspešní a obstáli sme v silnej konkurencii, v medzinárodnej výtvarnej súťaži Bienále portrétu Košice . Všetkým výhercom ale aj zúčastneným srdečne blahoželáme. Výsledková listina pre 0. ročník Bienále portrétu Košice VYHLASOVATEĽ: MESTO KOŠICE ORGANIZÁTOR: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA IRKUTSKÁ KOŠICE A ODDELENIE ŠKOLSTVA MMK . Portrét má dlhú a zaujímavú históriu siahajúcu minimálne do staroveku, to znamená oveľa viac ako 2021 rokov… Robili ich portrétisti po celé tisícročia z rôznych dôvodov, najmä ale preto, aby po konkrétnych historicky, spoločensky zaujímavých či inak dôležitých ľuďoch ostala podobizeň vystihujúca ich osobnosť a zároveň jedinečnosť pre ďalšie generácie . Dnes portrét nachádzame predovšetkým populárne vo fotografii, dokonca tu máme fenomén selfie. Ale sú tie selfie či aranžované portréty prechádzajúce kontrolou pred publikovaním skutočne o nás? Ako veľmi poznáme tváre svojich milovaných, ako vyzerajú ľudia, ktorí nám počas týchto dní tak veľmi chýbajú? A ako dobre poznáme jedinečnosť tvárí, ktoré teraz denne stretáme doma? Zadívajme sa na mamu, na otca, na babku, na sestru. Ako vyzerá kamarát, od ktorého nás odlúčil tento čas? Súťaž si dávala za cieľ popularizovať žáner PORTRÉTU ako výrazu individuality dnes, v čase nosenia rúšok ako metafory blízkosti a poznania najbližších, podporovať, motivovať a rozvíjať umelecké nadanie detí a mládeže. Na výtvarnú súťaž práce ľubovoľného formátu boli posielané koncom leta v elektronickej podobe na adresu bienaleportretukosice@gmail.com vyhotovenév technikách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), umelecká fotografia a digitálne médiá, animácie. Naši žiaci v silnej konkurencii , v medzinárodnej výtvarnej súťaže Bienále portrétu získalo v kategórii ZUŠ : Bronzové pásmo Samuel Stanislav Andrejko – Autoportrét s Linou (maľba) , ateliér uč. A. Andrejková Čestné uznanie z ateliéru uč. A. Andrejková: Alexandra Polanová – Bráško (kresba) , Alžbeta Vaňová – Ľudovít Feld (kresba) , Galina Marková – Autoportrét (kresba) , Esther Köverová – Moja učiteľka (maľba) , Alena Khaust – Portrét (počítačová grafika) Porota udelila aj Čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. V tomto prípade získali: čestné uznanie žiaci taktiež z ateliéru uč. : A. Andrejková, za kolekciu prác: Portrét podľa Arcimbolda. Daniel Smatana, Nina Salonnová , Juliana Salonnová , Daniela Rybáriková ,Katarína Liptáková , Martin Nebesňák, Michaela Balúnová, Laura Šaldžjan. Kto by chcel si pozrieť celkovú výslednú listinu všetkých víťazných prác, môžete na stránke http://bienaleportretukosice.eu/results/ a ak kliknete na meno vyroluje sa Vám obrázok. Všetkým zúčastneným a víťazom srdečne blahoželáme.