Maľovaná Zuš-ka 2023 – celoslovenská výtvarná súťaž.


ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici pod názvom témy: Rytmus odhaľovala množstvo nádherných, zaujímavých výtvarných prác a ocenila najlepších žiakov zlatým, strieborným a bronzovým pásmom.
V kategórii do 7 rokov získala zlaté pásmo naša najmladšia žiačka Liliana Š. -so svojimi Tanečnicami v prírode, z ateliéru uč.A.Andrejkovej.
Lilianke srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.