Výsledky talentových skúšok 2023


Milí uchádzači o štúdium na našej ZUŠ.

Zverejňujeme výsledky talentových skúšok žiakov zaradených do štúdia v šk. r. 2023/2024.

Ak uchádzač nieje uvedený v zozname, dôvodom sú naplnené kapacitné možností našej školy v jednotlivých odboroch a nástrojoch .

Rozhodnutie o prijatí si môže zákonný zástupca dieťaťa osobne prevziať na riaditeľstve ZUŠ do 30.6.2023.

Tešíme sa na stretnutie v septembri 2023.