Mladí klaviristi 2018


V dňoch 6. – 7. novembra sa v ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave uskutočnil 11. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ Mladí klaviristi 2018. Našu školu reprezentovali žiačky z triedy uč. Marty Juraševskej Magdaléna GABÁNIOVÁ  (6. kategória) a Katarína MLYNÁRČIKOVÁ                        (8. kategória). Odborná porota v zložení Mgr. art. Peter Čerman, Konzervatórium Bratislava, Doc. Mgr. art. František Pergler, ArtD.,  VŠMU Bratislava a PhDr. Helena Suchoňová, Bratislava, hodnotila výkony 46 účastníkov z 19 ZUŠ z celého Slovenska.

Prvé miesto vo svojej kategórii získala Magdaléna Gabániová, ktorá sa stala držiteľkou aj mimoriadnej Ceny za najlepšie predvedenie skladby Eugena Suchoňa (Sonatina 1. časť). Táto skladba odznela v jej interpretácii aj na koncerte víťazov.