Plenárna schôdza RZ


Milí rodičia

Dňa 15.11.2018 sa o 17:30 hod. uskutoční plenárna schôdza rodičovského združenia.

Miesto konania: koncertná sála ZUŠ Bernolákova 26.

Vaša účasť je vítaná.