Moje mesto 2017


Žiaci ZUŠ Bernolákova 26 sa zúčastnili XII. ročníka výtvarnej súťaže “Moje mesto” organizovanej Centrom voľného času Popradská 86 v Košiciach

a umiestnili sa v IV. kategórii:

  1. miesto – Bohuš Lipták 10r. – ateliér. PaedDr. Adriana Andrejková
  2. miesto – Lea Dubovská 7r. – ateliér Mgr.art. Ivana Labancová

Srdečne blahoželáme!

Mgr.art. Ivana Labancová