Zdravé mesto Košice 2017


Zúčastnili sme sa súťaže “Zdravé mesto Košice” – a zo 160 prác sa na prvom mieste umiestnila naša žiačka: Maša Škultetyová 10r. – ateliér PaedDr. Adriana Andrejková
Srdečne blahoželáme!
Vernisáž výtvarných prác sa uskutoční 2. mája 2017 o 14.00 hod vo vstupnej hale Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice.

Mgr.art. Ivana Labancová

1. miesto Maša Škultetyová 10r