Moje mesto 2023 – VO


CVČ Orgovánová 5 v Košiciach usporiadala XVIII. ročník výtvarnej súťaže

Moje mesto

pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ

kde téma bola zameraná : na mesto Košice, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť.
Na súťaž, sme poslali výtvarné práce v podobe kresieb, malieb, grafík…
V IV. kategórii svoje vynikajúce

3 miesto získal: Teo M. s výtvarnou prácou: Dom umenia Čestné uznanie :
Karol K. s kresbou ceruzou : Dóm sv. Alžbety a
Daniela R. s kresebnou monotypiou: Kaplnka sv. Michala, všetci z ateliéru uč. A. Andrejková

Slávnostné otvorenie výstavy a oceňovanie žiakov bude: dňa 3.5.2023 (streda)
o 16,30 hod. v priestoroch CVČ, EP Popradská 86, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CeuXRdBZKOw