Kolorit slovenského ornamentu 2023 – VO


Kolorit slovenského ornamentu 2023, 11.ročník výtvarnej súťaže organizovanej Galériou HUMNO sa konal aj tento školský rok.
Poslaním tejto výtvarnej súťaže bolo rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty.

Ctená porota ocení súťažiacich : Sáru B. s výtvarnou prácou : Váza s červenými kvetmi, Natáliu S. s Pávom, Alžbetu P. a jej Modré ruže ,
Anitu P. s jej Dźbánom na vodu a Kiru B. s kresbou : V novom šate., žiaci ateliéru uč. A. Andrejkovej.

Dňa 10. mája (streda) 2023 o 15,00 hod.,
bude vyhodnotenie súťaže a vernisáž ocenených prác spojená s odovzdávaním diplomov a vecných odmien v priestoroch pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia na Terase v budove Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A.
Našim žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.