Opatrenia ku vyučovaniu od 28.2.2022


Vážení rodičia, milí žiaci,

Na základe aktuálneho usmernenia oznamujeme, že prezenčné vyučovanie bude od 28.02.2022 prebiehať na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti / príloha č. 1a /, ktoré žiak predloží triednemu učiteľovi. Toto vyhlásenie sa predkladá na tlačive opakovane, ak žiak/žiačka nebol/a v ZUŠ viac ako tri po sebe nasledujúce dni.

Režim OTP je zrušený, preto od žiakov nebudeme vyžadovať potvrdenie o AG testovaní alebo o očkovaní/prekonaní.