Oznam riaditeľa školy.


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna dňa 22. decembra 2022.

Riaditeľ ZUŠ Bernolákova 26, Košice oznamuje, že dňa  22. decembra 2022 (štvrtok) poskytne žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z  prevádzkových dôvodov.

S pozdravom Mgr. art. et Mgr. Peter Kundracik
riaditeľ