Pohľadnica 2022 – VO


Vo výtvarnej súťaži:Pohľadnica 2022 (netradičná pohľadnica), ktorá sa konala v Dolnom Kubíne , v kategórii ZUŠ získal vynikajúce strieborné pásmo Samuel Jašek , žiak z ateliéru uč.Mgr.Art Sáry Biháryovej.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vybornú  reprezentáciu školy.