OZNAM


Milí žiaci a rodičia výtvarného odboru

Od 4.1.2020 / utorok / sa vyučovanie vo výtvarnom odbore, po ukončení opráv havárie, znovu vráti na naše pracovisko Rožňavská 10.

Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým rodičom a žiakom za trpezlivosť a tešíme sa na stretnutie v ateliéroch našej ZUŠ.