Plenárna schôdza


Pozývame Vás na Plenárnu schôdzu rodičovského združenia pri ZUŠ dňa 28.10.2019 o 17:30 hod.v priestoroch koncertnej sály Bernolákova 26, Košice.