Predvianočné stretnutie s LDO


Literárno-dramatický odbor Vás srdečne pozýva na svoje predvianočné vystúpenia.

  1. Súbory p.uč. Grohovej a Mačingovej

Miesto: CVČ elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Dátum: 11.12.2015  –  piatok

Čas: 16:30 hod.

     2. Súbory p.uč. Lauffovej a Donáthovej

Miesto: ÁTRIUM KLUB  –  Zuzkin Park 4, Košice

Dátum: 11.12.2015  –  piatok

Čas: 18:19 hod.

 

Tešíme sa na Vás.