Tanečný večer


Náš tanečný odbor uskutoční tradične  TANEČNÝ VEČER  v priestoroch

CVČ elokované pracovisko Popradská 86,Košice.

Dátum: 14.12.2015  –  pondelok

Čas: 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.