Prerušenie vyučovania


OZNAM

Prerušenie vyučovania do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom Covid-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020, prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Ďaľšie informácie o začiatku prevádzky, alebo prípadnom predĺžení prerušenia budú zverejnené na stránke školy.

Mgr. Peter Kundracik – riaditeľ.