Prešovská cimbalová struna 2016


Úspechy žiakov cimbalovej triedy na interpretačnej súťaži pre žiakov ZUŠ Prešovského a Košického kraja v sólovej  hre na cimbale – Prešovská cimbalová struna 2016

 

Dňa 6.mája 2016 sa Prešove konal 1. ročník interpretačnej súťaže v sólovej hre na cimbale pre žiakov ZUŠ Prešovského a Košického kraja. Súťaž bola jedno kolová a súťažiaci podľa počtu získaných bodov boli ocenení umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. V 1. ročníku sa stala Laureátkou naša talentovaná cimbalistka Dáša Szanyiová z triedy pani Ľudmily Tričákovej. Na koncerte najúspešnejších účastníkov vystúpili okrem Dáši Szanyiovej i Tamara Tresová, Noemi Fedoriaková a Ema Tresová z triedy pani Ľudmily Tričákovej. Celý koncert víťazov bol v réžií ZUŠ Bernolákova.

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov v sólo hre na cimbale. Za našu školu súťažilo 5 cimbalistov, kde sme získali najviac zlatých ocenení.

Laureát súťaže a zlaté ocenenie Dáša Szanyiová pedagóg Ľudmila Tričáková

2.kategória:          zlaté ocenenie Tamara Tresová pedagóg Ľudmila Tričáková

4.kategória:          zlaté ocenenie Noemi Fedoriaková pedagóg Ľudmila Tričáková

bronzové ocenenie Juraj Mražík pedagóg Ľudmila Tričáková

6.kategória:          zlaté ocenenie Ema Tresová pedagóg Ľudmila Tričáková

zlaté ocenenie + laureát Dáša Szanyiová pedagóg Ľudmila Tričáková