Celoslovenská súťaž Maľovaná ZUŠ – Farba XII.ročník 2016


Výtvarná súťaž sa konala v Banskej Bystrici a získali sme zlaté pásma…Maľovaná ZUŠ – Farba XII.ročník celoslovenská súťaž. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa invencie a tvorivých síl.