Príroda očami detí 2022


Vo výtvarnej súťaži Príroda očami detí – Staráme sa o Zem
žiačka v IV. kategórii, z II. Stupňa našej školy získala :
pekné 3.miesto Katarína Libová so svojou grafikou: Jazvec Dodo ateliér uč. A. Andrejková

  1. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže
    Príroda očami detí – Staráme sa o Zem bude mať aj slávnostné odovzdávanie cien .
    Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 27.6. 2022 ( pondelok) o 14:30 hod v priestoroch CVČ, EP Popradská 86 v Košiciach.
    Všetkých Vás srdečne pozývame na výstavu a našej Katke srdečne blahoželáme.