PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM – VO 2023


35.ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác
pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice
PRÍRODA OČAMI DETÍ – STARÁME SA O ZEM
sa konala aj tento rok. Téma bola: Živá a neživá príroda.


Vo výtvarnej sútaže vynikajúce
2.miesto v IV.kategórii žiakov ZUŠ získala Karolína Vrbovská s výtvarnou prácou Tiger a slnečnica, z ateliéru uč. S.Biháryovej.
Čestné uznanie získala
Sára Bounss s grafikou Lev a Martin Maruš s Roháčom , žiaci z ateliéru uč. A. Andrejkovej.


Vernisáž výstavy sa uskutoční 19. júna 2023 o 14.30 hod. v CVČ-v priestoroch EP Popradská 86, v Košiciach.

Výhercom želáme veľa ďalších úspechov v tvorbe a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.