Riaditeľské voľno


Dňa 20.12.2019 (piatok) je udelené žiakom našej školy riaditeľské voľno vo všetkých odboroch .

Mgr. Peter Kundracik
riaditeľ