Vianoce seniorom 2019 – VO


Žiaci ZUŠ Bernolákova 26 Košice, výtvarného odboru v spolupráci Soroptimist pod vedením učiteliek : K. Bobčákovej a A. Andrejkovej vytvorili vianočné pohľadnice pre seniorov do Domu Sv Huga z Grenoble v Bidocciach okres Košice. Žiakmi VO, vlastnoručne namaľované a napísané vianočné pohľadnice s vianočnými vinšami určite potešia. Prajeme Vám milé babky a dedkovia krásne Vianoce