Rúškom chránim seba ale aj teba


Rúškom chránim seba ale aj teba…posledná téma , ktorá bola počas dištančného vyučovania a je ešte stále aktuálna.

ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach a

žiaci výtvarného odboru a uč. A. Andrejková

ďakujú všetkým, ktorí pomáhajú, nám a celému svetu zbaviť sa pandémie

a Covidu 19.

Naše rúška sú vyjadrením spolupatričnosti a spomienkou na obete Covidu 19.

školský rok 2020-21.

Ďakujeme