Výsledky talentových skúšok z 1.6.2021


Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na ZUŠ v šk.r. 2021/2022 na základe výsledkov talentových skúšok.