Schneiderova Trnava 2016


„Schneiderova Trnava 2016“ – 14. apríl 2016

Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ v štvorručnej hre na klavíri

Dňa 14. apríla 2016 sa v Trnave konala celoslovenská klavírna súťaž „Schneiderova Trnava“ v štvorručnej hre na klavíri, na ktorej sa zúčastnili žiaci  p. uč. Foltinovej a Hollej. Ema Gromová a Lucia Ficeriová žiačky PaedDr. Márie Hollej súťažili v III. kategórii a umiestnili sa v striebornom pásme.

Adam Alexovič a Miriam Ilavská žiaci Mgr. Ivety Foltinovej reprezentovali našu školu v IV. kategórii a umiestnili sa v bronzovom pásme. Celoslovenská súťaž umožnila zúčastneným učiteľom oboznámiť sa s prácou iných učiteľov, porovnávať plusy aj mínusy v hre rovesníkov ich žiakov. Žiaci získali možnosť rozšíriť si repertoár, spoznať množstvo nových klavírnych skladieb v podaní svojich rovesníkov a ďalšiu skúsenosť z verejného vystúpenia. K úspešnej reprezentácii našej školy na celoslovenskej súťaži srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a radosti z hudby!

Vedúce PK – Mária Hollá, Katarína Jacková

MPSC_201605030856191_1