Spišská Nová Ves 2016


Klavírna súťažná prehliadka – 19. apríl 2016

  1. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi

Dňa 19. apríla 2016 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. Našu školu reprezentovali 4 žiačky v II. kategórii a všetky sa umiestnili v zlatom pásme a 3. žiaci v III. kategórii, kde sme získali jedno zlaté a dve bronzové pásma.

V druhej kategórii získali zlaté pásmo Magdaléna Gabániová žiačka Mgr. Marty Juraševskej, Alexandra Ivasenková žiačka Mgr. Ivety Foltinovej, Klára Krejzová žiačka Mgr. Kataríny Barčovskej a Dorota Molčanová žiačka Mgr. art. Violy Samborskej.

V tretej kategórii získala zlaté pásmo Katarína Mlynárčiková žiačka Mgr. Marty Juraševskej, bronzové pásmo Marek Mráz žiak Mgr. Ivety Foltinovej a Ema Gromová žiačka PaedDr. Márie Hollej. Dosiahnuté výsledky na súťažnej prehliadke svedčia o vysoko odbornej práci našich klavírnych pedagógov, keďže zo 7. žiakov sa 5. žiaci umiestnili v zlatom pásme a 2.  žiaci v bronzovom pásme.

Všetkým súťažiacim a ich pedagógom vyslovujeme veľkú pochvalu a želáme im veľa úspechov v ďalšejtvorivej práci!

Vedúce PK – Mária Hollá, Katarína Jacková

MPSC_201605111237461

3 21