Školská súťažná prehliadka v hre na klavíri 2016


Detská klavírna súťaž – 7. apríl 2016

Školská súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri žiakov 2. a 3. ročníka 1.č./1.st., ktorá sa uskutočnila 7. apríla 2016 v koncertnej sále ZUŠ Bernolákova 26. 

Dňa 7. apríla 2016 sa v ZUŠ Bernolákova 26 konala súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri, ktorá bola určená žiakom 2. a 3. ročníka 1. časti prvého stupňa. Súťažilo 37 malých odvážlivcov, z toho 20 druhákov a 17 tretiakov. Prehliadka nebola zameraná len na talentované deti, ale dala priestor všetkým deťom, teda žiakom s rozličnými hudobnými schopnosťami. Stala sa akýmsi „kamarátskym súbojom“, ale zároveň aj veľkou motiváciou v práci žiakov. Konkrétny cieľ ich nútil viac a intenzívnejšie cvičiť, aby obstáli v súperení so svojimi rovesníkmi. Súťažná prehliadka bola prínosom nielen pre žiakov, ale najmä pre pedagógov. Stala sa nielen prehliadkou, tribúnou na zrovnávanie výsledkov, ale zároveň aj diskusnou školou. Žiaci boli zadelení do troch pásiem, ocenení diplomami a vecnými cenami. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom úprimne blahoželáme a želáme veľa radosti pri objavovaní krás hudobného umenia.

Vedúce PK – Mária Hollá, Katarína Jacková

 

Výsledky