Štedré Vianoce deťom


Štedré Vianoce deťom,
sa konali
11.12.2020 od 14: 00 hod-17: 30 hod. na Dominikánskom námestí neďaleko Reštaurácii GOLEM v Košiciach.
Po slávnostnom privítaní a otvorení Našich Štedrých Vianoc, sme
odovzdali výtvarnú prácu prednostovi Kliniky Geriatrie Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Košiciach pánovi Dr. Olexovi . Po krátkych príhovoroch pána doktora s prezidentkou klubu Soroptimist Ing. B. Červenou a vedúcou výtvarného odboru ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach s A. Andrejkovou sa otvorila výstava prác žiakov výtvarné odboru v Reštaurácii Golem v Košiciach. Ďakujeme pani B.Murkovej za poskytnutie priestorov v Goleme. Výstava prác žiakov ZUŠ je k nahliadnutiu do 18.12.2020… Sú to prevažne maľby, ktoré neskôr budú zdobyť interiér nemocnice sv Michala v Košiciach.🌞
Ďakujeme klubu Soroptimist , pani prezidentke a jej členkám, s ktorými už dlhé roky spolupracujeme a sú našim podporovateľom a mecenášom.
Nasledovalo oceňovanie piatich najlepších hádačov Obrázkových hádaniek.
Najlepší hádači :
Julianka Valigurská,
Vivien Velková
Šimon Salanci,
Alžbetka, Tomáš, Terezka Vaňovci, ktorí lboli vecnými cenami odmenení a zároveň im k úspechu srdečne blahoželáme.👏
Potom nasledoval dobrovoľný nákup vianočných výrobkov, pohľadníc, keramík, masiek, obrázkov, vianočných ozdôb na stromček….v stánku, za účelom dobrovoľnej podpory výtvarného odboru ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach.
Táto akcia bola zároveň aj našim stretnutím aj rozlúčkou so žiakmi, ich rodičmi v tomto kalendárnom roku…2020 .
Samozrejme, že všetko prebiehalo v súlade s nariadením pandemických opatrení !

Tí , ktorí ste sa zúčastnili Štedrých Vianoc deťom , Vám ďakujeme.
Touto cestou Vám všetkých ďakujeme za Vašu spoluprácu, za to, že ste s nami..a záleží Vám rovnako ako nám, na vzdelaní Vašich detí..

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia , lásky, krásne prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2021, v plnom zdraví sa na Vás všetkých tešíme.
Dovidenia a dozmaľovania.😊
Vedúca odboru: A. Andrejková a kolektív VO.