Práce VO


Žiaci z ateliéru učiteľky Moniky Gramatovej nelenili a usilovne pracovali počas dištančného vyučovania.

Z domu, pod jej vedením spracovali rôzne témy, rôznymi výtvarnými technikami. Pozrite si ich výtvarné práce, ktoré svedčia o hľadaní, poznávaní a hre v tvorbe. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme