Svetový deň výživy


Súbor  DĽH Abovčaňe vystúpil dňa 19.10.2015 v programe organizovanom MMK na podujatí

„ Svetový deň výživy“ v Spoločenskom pavilóne.