Tarjányiho Prešov 2015


 Dňa 17.10.2015 sa náš Dychový orchester mladých zúčastnil podujatia

“Festival dychových orchestrov Tarjányiho Prešov.”

Podujatie sa konalo v Prešove v priestoroch kina SCALA o 15:00 hod.