Talentové skúšky – výsledky pre školský rok 2023/24.


Milí záujemcovia o štúdium na našej škole.

Výsledky talentových skúšok budú zverejnené od 21.6.2023.