Vesmír očami detí 2016


Liliana Lacová -7r. s výtvarnou prácou : Neboj sa, som tvoj kamarát z Farbičkovej planéty, z ateliéru M. Kolčkovskej získala cenu v 4.kategórii celoslovenského kola
v súťaži : Vesmír očami detí v Hurbanove.
Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov

Liliana Lacová 7r.