LIDICE 2016 1


Vážení priatelia,

tohto roku, ktorý bol na počesť 70.výročia vzniku organizácie UNESCO

a jeho najvýznamnejšou prioritou – bolo rozvoj vzdelania každého človeka- zasvätenej téme ŠKOLA? VZDELANIE, sa zúčastnilo

18 075 detských prác zo 77 krajín sveta na medzinárodnej výtvarnej súťaži LIDICE 2016 .

Bruno Horňák získal čestné uznanie za výtvarnú prácu : Moja učiteľka, z ateliéru : A. Andrejkovej. S radosťou a veľkým povzbudením do ďalšej tvorby gratulujeme.

Bruno Horňák - 7r., čestné uznanie


Jedna myšlienka “LIDICE 2016

Komentáre sú uzavreté.