Vesmír očami detí 2016


Žiaci VO na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach boli úspešní na výtvarnej súťaži – Vesmír očami detí, ktorej vernisáž sa konala 11.3.2016 o 15:00 hod. v CVČ Domino v Košiciach. Tešíme sa z úspechov našich žiakov a srdečne všetkým gratulujeme.