Výsledky talentových skúšok pre šk. r. 2016/2017


Milí rodičia.

V prílohe nájdete výsledky talentových skúšok do všetkých odborov našej ZUŠ.

Rozhodnutia si prevezmite osobne na riaditeľstve školy po 20.6.2016.

Výsledky talentových skúšok .