Zadania HN / máj 1 týždeň /pre 1 – 7 ročník.


Milí naši muzikanti.

Hudobnú náuku sme sa rozhodli v tomto nepriaznivom období uskutočniť formou pracovných listov pre jednotlivé ročníky.

Pre prípadnú konzultáciu môžete využiť pripojenú emailovú adresu .

Prosíme o trpezlivosť pri takomto neštandardnom riešení a držíme palce pri získavaní informácií a ich spracovaní.

Vypracované zadania pošlite vždy v piatok na emailovú adresu: toth.vojtech@zusbernolakova.sk

1 týždeň